08
Apr
stored in: Лични and tagged:

Днес покрай фейсбук ми попадна precakan.com. Не, не заслужава внимание, предпочитам да си чета fmylife.com (FML) в оригинал.

precakan.com версия : http://precakan.com/education/286 – 25.03.2010

fmylife.com (original) версия : http://www.fmylife.com/kids/7570908 – 25.01.2010

И все пак – ако ги превеждате в реално време ще ви ползвам RSS-а.

Comments Off

Comments are closed.